හොයාගන්න තෑනක් බඩජාරියෙක් වගේ කන්න!!!

විනාඩි දෙකෙන් අන්නාසි අච්චාරු හදමු – How to cook pineapple chutney

banner

How to cook pineapple chutney

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ඉදුනු අන්නාසි ගෙඩියක්
ලුනු තේ හැන්දක්
සුදු ලූනු බික් 4ක්
ඉඟුරු කෑල්ලක්
ගම්මිරිස් සහ අබ මේස හැන්දක් බැගින්
විනාකිරි කාලක්

 

සාදන ක්‍රමය

අන්නාසි ගෙඩිය පොතු ඇරලා කෑලි වලට කපා ගන්න

අනික් සියලුම පහේ ටික විනාකිරෙන් අතගා ගන්න

ඉන්පසු මේ මිශ්‍රනය අන්නාසි එක හොන්දින් කලවම් කරන්න

සියල්ල විනාඩි 3නක් වගේ මදගින්නේ යන්තමින් පිස ගන්න

පිසින්නේ නැතුව උවද කෑමට ගත හැක

 


Leave a Comment

Your email address will not be published.