හොයාගන්න තෑනක් බඩජාරියෙක් වගේ කන්න!!!

හැලප හදමු

banner

අද අපි ඔබට කියා දෙන්න යන්නේ හැලප හදන විදිය.හැලප හදනවා නම් අපිට ඕනි වෙනවා

පාන් පිටි ග්‍රැම් 200ක් .
කුරක්කන් පිටි ග්‍රැම් 500ක්
පැනි පොල් ඇති තරමට ලුනු සහ වතුර
හැලප ඔතන්න කැන්ද කොල

ඔයාලට ලේසියෙන්ම හැලප තම්බන්න ගන්න පුලුවන් ස්ටීමර් එකක් තිබ්බොත්.නැත්නම් මුට්ටියක් ගන්න වෙනවා.මුලින්ම ස්ටීමර් එකක් අරන් වතුර රත් වෙන්න තියන්න..

බාජනේකට කුරක්කන් පිටියි පාන්පිටියි ඇති පමනට ලුනු යි දාලා හොදට කලවම් කරන්න.දැන් පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩ වතුර එකතු කරන ගමන් පේස්ට් එක ටිකෙන් ටික හොඳින් අනන්න.

මිශ්‍රනේ අතේ ඇලෙන නො ඇලෙන ගානට එනකොට තෙල් තැවරූ කැන්ද කොලයේ හැඩයෙන් අත්‍රා ගන්න.

මැදට පැනි පොල් ඇති තරමට දාලා නැවතත් කැන්ද කොලේ නවාඅ ගන්න.

දැන් ඔක්කොම හරි.මෙහෙම හදාගත්තු හැලප මිශ්‍රනය ස්ටීමරයට දාලා තම්බා ගන්න.පැනි රසට කන්න තමයි තියෙන්නේ.


Leave a Comment

Your email address will not be published.